خدمات ما

 • حمل و نقل هوایی
 • حمل ونقل زمینی
 • حمل و نقل دریایی
 • تشریفات گمرکی
 • ترانزیت داخلی و خارجی
 • بازرگانی و خرید خارجی
 • ثبت سفارش
 • اخذ مجوزهای استاندارد وبازرسی
 • مشاوره بازرگانی و گمرکی
 • صادرات کالا
 • واردات کالا
 • حمل یکسره
 • ترخیص

چگونه ميتوانيم به شما كمك كنيم

در صورتي كه مايل به همكاري با پدیده تجارت کسری مي باشيد و نياز به خدمات ما داريد، لطفا پيغام خود را ارسال نماييد